Print

Ouderbijdrage

Waar is deze voor?

Naast de jaarlijkse (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage*, dragen ouders ook het volgende bij:Een eenmalige bijdrage voor lidmaatschap van de vereniging: dat geld wordt gebruikt voor het ondersteuningsfonds (ter ondersteuning van ouders met een bijstandsinkomen) en wordt gevraagd na plaatsing van uw kind.
Een jaarlijkse bijdrage m.b.t. het continurooster: alle kinderen blijven tussen de middag op school over. De personen die tussen de middag toezicht houden op de kinderen worden uit deze bijdrage betaald (ca 150 euro).

Een jaarlijkse bijdrage voor het schoolreisje. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het programma (ca 50-100 euro).

Overige kosten die u nog kunt tegenkomen zijn: een bijdrage voor de schooltuinen in groep 6. Ouders met een inkomen op of rond bijstandsniveau kunnen via het ASVO ondersteuningsfonds tegemoetkoming aanvragen voor de kosten. Aanvraag formulieren zijn verkrijgbaar bij de conciŽrge.


* Alle genoemde ouderbijdragen zijn vrijwillige bijdragen waarvoor bijvoorbeeld diensten worden aangeboden.