Print

Montessori onderwijs

"Vrij, zelfstandig en verantwoordelijk"

De leidraad voor de Montessori-afdeling is het gedachtegoed van de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952).Haar visie bestaat uit de volgende kernpunten:


Zelfstandigheid:
Het kind moet in alle vrijheid zelf kunnen bepalen wat het wil leren, naar aanleg en tempo en moet daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, onder begeleiding van de leerkracht.

Vrije werkkeuze:
De kinderen kiezen dagelijks hun eigen werk. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met een werkje bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde Montessori materiaal speelt daarin een belangrijke rol. De leerkracht zal daar waar nodig het kind stimuleren, motiveren en sturen bij het maken van een keuze.

Materiaal:
In het Montessori onderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leerkracht hun fouten zelf kunnen ontdekken en corrigeren. Om voor ouders duidelijker te maken waar bepaalde materialen voor dienen of hoe ze gebruikt worden, organiseren wij om het jaar een materiaalavond: een thema-avond waarop de verschillende aspecten en achtergronden van diverse materialen worden uitgelegd. Neemt u ook een een kijkje op:
http://www.montessoriwerkjes.nl


De Montessori-afdeling telt in totaal zes groepen:
twee onderbouw groepen: groep 1 en 2 - leeftijd 4-6 jaar
twee middenbouw groepen: groep 3, 4 en 5 - leeftijd 6-9 jaar
twee bovenbouw groepen: groep 6, 7 en 8 - leeftijd 9-12 jaar

Binnen elk klaslokaal zitten dus kinderen van verschillende leeftijden. Elk kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep.
Om een indruk te krijgen van het onderwijs op deze afdeling hebben wij in 2007 ter gelegheid van 100 jaar Montessori onderwijs het onderstaande filmpje gemaakt.
http://www.filmpjes.nl/v/_7X86eM-2Vn 

Voor een algemeen beeld van de geschiedenis van ons onderwijs verwijzen wij u graag naar:
http://www.leraar24.nl/video/678/geschiedenis-montessorionderwijs

Wilt u meer weten over het leven van Maria Montessori, kijk dan op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV):
http://www.montessori.nl/