Print

Regulier onderwijs

Het reguliere onderwijs werkt volgens het leerstof jaarklassen systeem. Hierbij zitten kinderen van dezelfde leeftijd vanaf groep 3 bij elkaar in de klas.

Het leerstof jaarklassen systeem is een vast en gestructureerd onderwijsmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van methodes voor de diverse leergebieden (taal, rekenen, geschiedenis, biologie e.d.) De methodes zijn onze leidraad, maar om aan de individuele verschillen tussen de kinderen tegemoet te komen werken wij met het GIP-model. Dit model rust op 5 peilers:


1. organisatorische aspecten van het werken in de klas (van dagtaken in de lagere groepen tot het plannen van weektaken in groep 8),
2. zelf plannen van het eigen (leer)gedrag,
3. organisatie en kwaliteit van de instructie (optimaal instructie geven waardoor de kinderen zo goed mogelijk de leerstof kunnen verwerken)
4. emotionele ontwikkeling (kringgesprekken over sociaal-emotionele onderwerpen)
5. omgaan met elkaar (zorgen voor een vriendelijke werkplek; respect voor elkaar en respect voor verschillen).
Uiteindelijk helpt het GIP-model de kinderen tot een grotere zelfstandigheid te komen wat o.a. de overgang naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt.