Print

Naschoolse opvang

Onze school biedt geen naschoolse opvang. Wij hebben een samenwerkings- overeenkomst met twee centra voor naschoolse opvang in de binnenstad. In ons gebouw worden na schooltijd wel een aantal activiteiten georganiseerd.


Samenwerking met:
Brood en spelen: https://www.broodspelen.nl/ en Smallsteps http://www.smallsteps.info/ Van deze stichting zijn de dichtsbijzijnde locaties te vinden in de 1e Oosterparkstraat en de 2e J. v.d. Heijdenstraat. Beide centra komen de kinderen na schooltijd bij ons ophalen.

Activiteiten:
Na schooltijd vinden er diverse activiteiten in onze school plaats waarvoor u uw kind kunt opgeven. De ASVO stelt ruimte beschikbaar voor deze activiteiten en laat de organisatie van deze activiteiten aan een andere partij. Aan het begin van elk schooljaar maken wij bekend welke activiteiten op de planning staan en hoe u uw kind hiervoor op kunt geven.