Print

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen buiten de reguliere vakanties en vrije dagen

Vanaf 5 jaar geldt voor elk kind een leerplichtwet. Dit betekent dat u uw kind niet zo maar thuis kunt houden, ook niet voor een dag.

De Asvo kan voor zogenaamde gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. Wij kijken zeer kritisch naar aanvragen omdat we het belangrijk vinden om de continuÔteit van het leerproces van uw kind zo min mogelijk te onderbreken. Bovendien kan ongeoorloofd verzuim door de leerplicht ambtenaar bestraft worden met een boete.
Om verlof aan te vragen dient een formulier te worden ingevuld. Dit geldt ook voor de niet leerplichtige kinderen v.a. 4 jaar, omdat wij graag willen weten waar een kind is. Bovendien vinden wij het ook van belang om ook voor de niet leerplichtige kinderen terughoudend om te gaan met extra verlof. Immers: in groep 1 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan en het is jammer als kinderen dan te veel missen.

Onderaan de pagina vindt u twee aanvraag formulieren. Een is er bestemd voor extra vakantieverlof en de ander wanneer u verlof wegens gewichtige omstandigheden wilt aanvragen. U kunt de formulieren ook 
ophalen bij onze conciŽrge. Het formulier dient 8 weken van te voren ingeleverd te worden bij de teamleider van de afdeling waar uw kind op zit of bij de conciŽrge. Bij de aanvraag voor extra verlof dient bewijs te worden overhandigd waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan de eisen van de in het formulier genoemde criteria voldoet. Alleen de directie kan toestemming tot verlof verlenen.


http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

FORMULIER EXTRA VAKANTIEVERLOF.

FORMULIER VERLOF GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN.