ASVO: Aanmelden voor zij-instroom

Hier kunt u uw kind aanmelden voor zij-instroom op de ASVO.
Aanmelden is pas mogelijk als het leerlingaantal van de beoogde groep nog ruimte biedt. Daarnaast wordt onderzocht of uw kind naar onze mening ook binnen die groep past. Hiervoor zullen we eerst een gesprek met u aangaan in geval er een plats beschikbaar is voor uw kind(eren) en ook informatie vragen bij de huidige school van uw kind(eren).

 


LET OP:
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding via aanmelding@asvo.nl
Deze kan in uw spam-box (ongewenste mail) terecht komen!

* Verplichte velden