Print

Montessori en leesonderwijs.

01 september 2017
Volgens Montessori gaat het schrijven vooraf aan het lezen.
In de montessoritheorie is er een wisselwerking tussen mondelinge en schriftelijke taal, met de mondelinge taal als basis. Als een kind door de schuurpapieren letters zeven ŕ acht letters kent, kan het met losse letters op een kleedje woordjes gaan leggen. Een kind “verklankt” dan de letters. Op deze manier, met de schuurpapieren letters, werken de drie zintuigen samen; het kind voelt, ziet en hoort de letters.

Hiermee bedoelt ze niet letterlijk het schrijven met een potlood, want dat vereist een motorische beheersing die kinderen op die leeftijd vaak nog niet hebben. Maar woordjes leggen van losse letters is eigenlijk ook schrijven. Het is schrijven zonder motoriek. Een kind stelt woorden samen van letters, dat noemen we synthese. Als een kind de klanken weer uit elkaar haalt, noemen we het analyse. Dit gegeven is een belangrijke voorbereiding op het lezen.

MEER WETEN?

Download onze folders elders op de site of kijk op:

http://www.montessoriwerkjes.nl/taal-lezen/leeswerkjes/