Print

Zomerdip

14 juli 2014
Na de zomervakantie wordt er voor veel leerlingen van groep 2, 3, 4 en 5 over een Zomerdip gesproken. Dit betekent dat de kinderen bij de start in de nieuwe groep niet meer het niveau hebben voor lezen dat ze voor de zomervakantie hadden.
Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. In groep 2, 3, 4 en 5 wordt er veel tijd aan besteed.
Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt, doordat er niet meer dagelijks geoefend wordt. Wij zien dit ook terug bij ons op school. Om de overgang soepeler te laten verlopen kunt u als ouder meehelpen, door in de vakantie regelmatig met uw kind te oefenen. Via onderstaande folders geven we een aantal tips waarmee dat op een leuke en ontspannen manier kan. Ook op via de onderstaande link vindt u tips tegen de Zomerdip, die overigens ook kan gelden voor rekenen.
 
http://archief.vakcommunity.nl/digischool_vo/taalpilots/implementatiekoffer/zomerdip.html 

ZOMERDIP

Voor Montessori ouders geven wij onderstaand nog wat extra informatie over de leesmethode die binnen dit onderwijsconcept gebruikt wordt, met nog wat extra tips.

Montessori Leesmethode


Samen Lezen


Digi-school
Deze sites zijn allemaal gemaakt door leerkrachten en bevatten oefeningen die samenhangen met lessen in school.
www.digischool.nl
In de verschillende vaklokalen kan je rekenen, taal, wereldoriŽntatie en andere thema's oefenen.

www.squla.nl
Oefensite met meer dan 34.000 oefenvragen. Gemaakt in samenwerking met Cito.
www.onlineklas.nl
Sommen maken, breuken en tafels oefenen en kindersudoku's maken.

Rekenen
www.rekenweb.nl
Veel spelletjes voor groep 1 tot en met 8.
www.rekentuin.nl
Leren rekenen door plantjes te onderhouden.
www.tafeloefenen.nl
Spelletjes waarmee je stiekem de tafels oefent.

Taal
www.taalzee.nl
20.000 opgaven verdeeld over elf verschillende taalspellen over spelling, technisch lezen, ontleden, woordbetekenis, spreekwoorden, werkwoorden, meervoudsvormen en verwijswoorden.
www.taal-oefenen.nl
Voor groep 2 t/m 8, onderverdeeld in thema's en subthema's in vijf niveaus.

Algemene kennis
www.schooltv.nl/beeldbank
3500 video's over verschillende onderwerpen. Handig bij spreekbeurten of als je iets wilt weten.
www.kids.kennisweb.nl
leuke sites zoals 
www.davindi.nl en www.watnou.nl
www.wikikids.nl
Enceclopedie voor en door kinderen.
www.jeugdlab.nl
Wetenschappelijke informatie en proefjes gemaakt door de universiteit van Utrecht.
www.hetklokhuis.nl
Van 9 tot 12 jaar over de wereld om je heen