Print

ALV

02 juni 2014
Het bestuur van de Asvo nodigt haar leden uit voor de algemene ledenraad vergadering op 17 juni a.s van 20.00-22.00 uur.
De vergadering zal gehouden worden in de school. De deur gaat om 19.45 uur open en sluit om uiterlijk 20.15 uur.Bijgaand treft u de agenda aan. Alle bijbehorende stukken zijn per mail aan de leden verstuurd.
Wij hopen van harte u allen te mogen begroeten.

Bestuur Asvo.

Agenda ALV 17-06-14.pdf