Print

VAN HIER NAAR DAAR

01 april 2015
Van 23 maar tot en met 1 april heeft de school zich bezig gehouden met het thema: "Van hier naar daar".
Het betrof hier een project over mobiliteit. Dit onderwerp is door de kinderen in alle groepen uitgebreid onderzocht in al zijn hoedanigheden. Bijgaand een impressie van de afsluiting ervan met presentatie aan de ouders.

VAN HIER NAAR DAAR maart 2015