Print

HELP MIJ HET ZELF TE DOEN!

23 mei 2015
De uitdrukking help mij het zelf te doen is van de onderwijsvernieuwer Maria Montessori, die ermee tot uitdrukking bracht dat de professionele helper – in dit geval de leerkracht– op het juiste moment moet inspelen op de behoeften van het kind.
Maar niet alleen de professionele helper, ook de ouder / verzorger speelt een grote rol wanneer het er om gaat een kind zoveel mogelijk op eigen kracht te laten vertrouwen en te leren doen.
Dat laat dit filmpje heel mooi zien!

HELP MIJ HET ZELF TE DOEN.