Print

Kunst & Cultuur op de Asvo.

02 november 2015
Dat er op de ASVO veel aandacht is voor Kunst en Cultuur is een feit, maar op welke manier er invulling aan wordt gegeven en wat er precies gebeurt is niet altijd even duidelijk en/of zichtbaar. Daarom bij deze een overzicht van de activiteiten.
In feite is de school continu bezig K&C vorm te geven. We vinden het enerzijds belangrijk dat Kunst en Cultuur structureel onderdeel is van ons onderwijs en daarnaast vinden we dat er ruimte moet zijn voor jaarlijks wisselende Kunst en Cultuur activiteiten, om zodoende ook in te kunnen springen op actualiteiten (zowel binnen als buiten het onderwijs).
Ieder jaar proberen we een zinvolle, inspirerende invulling te geven en een evenwichtige, passende keuze te maken uit het enorme K&C aanbod dat Amsterdam biedt.
Structureel zijn er momenteel (na een aantal jaren onderzoek, pilots en evaluaties) leerlijnen en vakleerkrachten voor de disciplines muziek (groep 1 t/m 8), beeldend (groep 3 t/m 8) en drama (groep 1 t/m 5). Voor de groepsleerkrachten is er voor elk van deze disciplines een methode waarmee gewerkt wordt: Muziek = ‘Zing Zo’, Beeldend  = VTS(Visual Thinking Strategies*), Drama = ‘Drama-online’. Het cultuur onderwijs zit tevens ingebed in o.a. lessen Geschiedenis, Aardrijkskunde, Burgerschap en worden door de groepsleerkrachten verzorgd. Beide afdelingen hebben dit schooljaar een nieuwe methode/werkwijze op het gebied van Cultuur (Regulier – Geschiedenis, Montessori – Da Vinci). Uiteraard willen we ook met K&C hier goed bij aansluiten.


Voor de aanvullende K&C activiteiten is er dit schooljaar voor alle klassen gekozen voor een bezoek aan het Rijksmuseum en een voorstelling (met theaterlessen) van de Toneelmakerij/Krakeling. Ook zullen alle klassen einde schooljaar een muziekpresentatie geven. De kleuters maken dit schooljaar met de vakleerkracht muziek (Jette van Steenis) voor het eerst een Kerstvoorstelling.
Vorig schooljaar waren alle aanvullende activiteiten gekoppeld aan het schoolbrede project (o.a. ‘Mad Science’). Incidenteel wordt er van gratis aanbod gebruik gemaakt. Ook dan wordt gekeken of het aansluit bij ons onderwijs. (bijv. Anne-Frank huis, Nieuwe Kerk, ‘Verhalenverteller’). Over de besteding van het nog resterende budget voor dit schooljaar zal eind deze maand door de K&C commissie een beslissing genomen worden.


Mocht u ideeën en/of suggesties hebben op het gebied van K&C dan horen wij ze graag, u kunt ze doorgeven via c.vanhouten@asvo.nl, onze kunst en cultuur coördinator.

* VTS. Lees elders op onze site hier meer over.