Print

Visual Thinking Strategies (VTS)

02 november 2015
De ASVO heeft gekozen voor de methode VTS als aanvulling op het beeldende vorming onderwijs, maar waar staat het nu precies voor?
Wat is Visual Thinking Strategies VTS is een methode om naar kunst te kijken. Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Bij VTS is de gespreksleider geen bron van kennis; hij faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. 
 
Hoe werkt het De kinderen nemen eerst de tijd om naar een kunstwerk te kijken, dat gekozen is in aansluiting op hun belevingswereld. De leerkracht brengt daarna de discussie op gang met een aantal specifieke open vragen. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om goed te kijken, hun observaties nauwkeurig te formuleren en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek.
 
Wat levert het op VTS stimuleert kinderen om een persoonlijke verbinding te leggen met een kunstwerk. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en levert plezier op. Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens de VTS-methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch denken en taalvaardigheid. Kinderen ervaren dat iedereen anders kijkt. VTS biedt een veilige omgeving waarin kinderen leren om respectvol met verschillen om te gaan.