In bijna alle groepen wordt methodisch Engels gegeven. In de onder- en middenbouw is dat vooral aan de hand van prentenboeken en spelsituaties. De nadruk ligt dan op spreken en luisteren. Als de kinderen ouder zijn wordt in de bovenbouw ook lezen en schrijven in het Engels aangeboden.

We maken voor de Engelse lessen ook gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat de kinderen ook Engels horen van native speakers. De software geeft mogelijkheden om Engels tot een hoog niveau aan te bieden, zodat kinderen die de taal van huis-uit al mee hebben gekregen ook gestimuleerd en betrokken blijven.