Gymnastiek en sport

Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij veel bewegen. Sport en spel zijn dan ook een vast onderdeel van ons programma. Wij investeren daarin. 

Onze vakdocent gymnastiek geeft alle groepen 3 tot en met 8 twee keer in de week les in onze eigen grote gymzaal.

De groepen 1 en 2 hebben één keer in de week les van de vakdocent in de grote zaal en één keer in de week in een kleine gymzaal gymles van de eigen leerkracht.

Iedere dag spelen de kinderen buiten in de kleine pauze 20 minuten in de ochtend en in de grote pauze voor of na de lunch een half uur onder begeleiding van Woest Zuid.

Jaarlijks organiseert de ASVO de sportdag in het park of zelfs in het Olympisch Stadion (2022). 

Naschools zijn ook sportactiviteiten mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden elders op deze site.