De ASVO wil kinderen die meer kunnen en talentvol zijn een plaats bieden in de school. Daarvoor heeft de ASVO een zogenoemde Plusklas EXPO+. Een aantal kinderen uit verschillende groepen 5 tot 8 werkt één dag in de week aan uitdagende opdrachten onder begeleiding van een gespecialiseerde vakleerkracht.

Kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan EXPO+ volgen eerst een traject in de klas waaruit blijkt of de het kind ook daadwerkelijk aan EXPO+ kan deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg tussen leerkracht, de ouders/verzorgers en de zorgcoördinator.