Kunst & Cultuur

Op de ASVO wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur.

Onze vakdocent beeldende vorming (Bevo) geeft wekelijks les aan de groepen 3 t/m 8.

Iedere twee weken krijgen de kinderen muziekles van een vakdocent. Zang en kennismaking met verschillende muzieksoorten en –instrumenten staan daarin centraal. Regelmatig nemen we ouders mee in het resultaat.

Met regelmaat worden musea of tentoonstellingen bezocht die Amsterdam biedt. Ook de buitententoonstelling Art-Zuid wordt door de groepen 5 en hoger bezocht. Dit soort bezoeken passen vaak in een thema dat verder in de groep aan de orde is.

VTS onderwijs is een structureel onderdeel van ons lesprogramma en past ook binnen het K&C beleid.

Een aantal medewerkers van de ASVO werken samen binnen een taakgroep om onze cultuur educatie vorm te geven binnen de school.