Media en techniek

Internet, nepnieuws, vlogs, veiligheid, VR, zijn allemaal onderwerpen van deze tijd. Digitale geletterdheid, mediawijsheid en –vaardigheden willen we zoveel mogelijk aan de kinderen op de ASVO meegeven om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van morgen.

Dit schooljaar (2021-2022) hebben we schoolbreed samengewerkt met de organisatie MediaWegwijs. Zij hebben in alle groepen lessen gegeven over digitale geletterdheid, waarbij de kinderen nieuwe technieken zien, er over horen en er mee aan de slag gaan.

Techniek is wel breder dan de digitale wereld en komt dus zeker ook binnen de zaakvakken en bij de beeldende vorming (BeVo) terug.

Laptops zijn op de ASVO ruim beschikbaar voor de leerlingen. Iedere klas heeft er een aantal staan, daarnaast is er per klas een kast met deel-laptops beschikbaar. Kinderen kunnen laptops gebruiken voor individuele (adaptieve) oefensoftware, voor opdrachten als spreekbeurten en werkstukken.