VTS

Op de ASVO gebruiken wij in alle groepen Visual Thinking Strategies (VTS) als een manier om naar kunst te kijken. VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. Iedere leerkracht en onderwijsassistent op de ASVO heeft hier een opleiding voor gedaan. Wij zijn dan ook de eerste school in Nederland die VTS-gecertificeerd is!

Wat levert het op?
De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. VTS biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Kinderen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Kinderen maken een persoonlijke verbinding met de kunstwerken.
Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens deze methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en taalvaardigheid.
 
Op de ASVO zijn wij ervan overtuigd, dat VTS een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers.
Leerkrachten faciliteren de VTS les volgens een vast patroon. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!
Meer informatie over VTS vindt u op hier.