Vereniging ASVO

De ASVO is een vereniging op algemeen bijzondere grondslag. Alle ouders zijn automatisch lid van de vereniging en vormen daarmee ook de algemene leden vergadering (ALV).
Het bestuur (de directeur-bestuurder) en de Raad van Toezicht leggen jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering.