Ziekmelden en absentie

Via Parro kunt u melding maken van absentie van uw kind. Vermeld daarbij ook de reden, bijvoorbeeld ziekte, doktersbezoek en voor de leerkracht is het fijn om te melden hoe lang je ongeveer verwacht dat een kind ziek is.

Doe de melding op tijd, graag vóór 8.30 uur. Als de leerkracht niets in Parro ziet, maken we ons toch ongerust en word je gebeld door de school.

NB. Aanvragen voor verlof gaan niet via Parro. Hiervoor geldt een andere procedure via de pagina verlof aanvragen.