Print

Overblijven

De Asvo heeft een continurooster.

Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. Eerst eten ze in hun klas o.l.v. de groepsleerkracht, daarna spelen ze een half uur buiten, uiteraard onder toezicht. De Asvo heeft hiervoor speciale medewerkers in dienst. De kinderen nemen zelf brood, fruit en drinken mee voor de lunch.
Wij vragen u vriendelijk uw kind geen snoep en geen blikjes frisdrank mee te geven. Het is mogelijk om voor uw kind (halfvolle)schoolmelk te bestellen. U kunt u rechtstreeks aanmelden voor schoolmelk via de link hieronder of een formulier halen bij de conciërge.


Informatie schoolmelk.