Onze basisschool

Rijkdom in verscheidenheid, kracht in eenheid.

De ASVO bestaat sinds 1954 en is een basisschool met twee onderwijsrichtingen, het montessori-onderwijs en het reguliere onderwijs.


De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs (ASVO). De ASVO is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag.

De ASVO heeft een afdeling Montessori en een afdeling Regulier en mede door deze twee stromingen binnen één gebouw heeft de school een eigen uniek karakter. Montessori werkt met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en Regulier met een onderbouw en jaarklassesysteem.

De school is ooit opgericht door ouders en wordt bestuurd door ouders. De dagelijkse leiding en de onderwijskundige expertise ligt bij het team van de ASVO.

De ASVO wil onderwijs bieden van het hoogst mogelijke niveau en heeft tot doel om uit ieder kind het niveau te halen wat in hem of haar zit. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot het beste resultaten te komen. De school leert elk kind zijn of haar capaciteiten en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zo goed mogelijk te benutten. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en mondigheid.
 
Kinderen ontdekken en ontwikkelen op de ASVO hun talenten door uitdagend onderwijs, mede door de inzet van extra vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de groepsleerkrachten.
 
Door een breder perspectief op de maatschappij te bieden, zorgen we voor bewustzijn van verschillen in opvattingen, overtuigingen en acceptatie hiervan. Wij willen een sfeer van veiligheid creëren in een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen.

Ook wenst de ASVO een aantrekkelijke werkgever te zijn. Daarom investeren wij continu in de ontwikkeling van onze leerkrachten.
 

Kinderen mogen trots zijn op hun eigen kwaliteiten en hebben allemaal recht op een fijne schooltijd.Geschiedenis
Voor een stukje geschiedenis over het ontstaan van onze school verwijzen wij naar de volgende link:
http://www.joodsamsterdam.nl/wilhelmina-catharinaschool/Vereniging
De ASVO is een vereniging. Het is een school van ouders. Ouders of verzorgers worden lid van de vereniging als een kind (of meerdere van hun kinderen) onderwijs aan de school volgen. Het lidmaatschap stopt als hun (laatste) kind van school gaat. Het Bestuur van de vereniging bestaat volledig uit leden waarvan één of meer kinderen onderwijs aan de school volgen.
 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging en met de voorbereiding van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De taken en taakverdeling tussen Bestuur, ALV en directie zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in de Code Goed Bestuur en het managementstatuut. Het managementstatuut stelt vast dat het Bestuur op afstand bestuurd en heeft de dagelijkse leiding gemandateerd aan de algemeen directeur.
“een plek waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien”
Basisschool ASVO is het bruisende, educatieve hart van Amsterdam. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Powered by BasisOnline