Montessori onderwijs op de Asvo.

De leidraad voor de Montessori-afdeling is het gedachtegoed van de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952).
Daarbij staat voor ons voorop dat elk kind kan en mag zijn wie het is, om van daaruit zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Ons krachtige en bevlogen team, gediplomeerd of studerend daarvoor in het montessorionderwijs, begeleidt de kinderen in hun ontwikkelingsmogelijkheden, naar aanleg en tempo en draagt er zorg voor dat kinderen zich stevig voelen als basis om te groeien en te leren op eigen wijze.
"Leer mij het zelf te doen" geeft de kern van ons onderwijs aan.
Het montessorionderwijs kent de volgende essentiële kenmerken:

Zelfstandigheid

Het kind moet in alle vrijheid zelf kunnen bepalen wat het wil leren, naar aanleg en tempo en moet daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, onder begeleiding van de leerkracht.

Vrije werkkeuze
De kinderen kiezen dagelijks hun eigen werk. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met een werkje bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal speelt daarin een belangrijke rol. De leerkracht zal daar waar nodig het kind stimuleren, motiveren en sturen bij het maken van een keuze, vanuit het principe: vrijheid in gebondenheid.
Daarbij hanteren wij verschillende vormen van kennisoverdracht: individueel, in kleine groepjes of met de hele groep.
Maar bovenal proberen wij de natuurlijke nieuwsgierigheid die kinderen hebben te stimuleren door d.m.v. ontdekkend leren (zelf actief bezig zijn met het leerproces) en werken wij samen met de OBA (Openbare bibliotheek Amsterdam) in hun maakplaatsen, aan "maakonderwijs".*

*MaakOnderwijs is een op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving.

Materiaal
Bij onze visie hoort een voorbereide omgeving, waarbinnen het kind zelf de bovenstaande keuzes kan maken met behulp van de daar aanwezige middelen en materialen. In het Montessori onderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Werken met hoofd, hart en handen. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leerkracht hun fouten zelf kunnen ontdekken en corrigeren. Fouten maken mag!
http://www.montessoriwerkjes.nl

Omdat tijden uiteraard veranderen werken wij naast het traditionele montessorimateriaal, ook vanuit nieuwe inzichten in het onderwijs met daaraan aangepaste methodes en de inzet van digitale middelen. Onderdeel van de voorbereide omgeving is dan ook de digitale voorbereide omgeving (DVO) waarbij wij voortdurend afwegen hoe we deze het beste kunnen vormgeven met behoud van de montessorikenmerken.

Kosmisch onderwijs en opvoeding is de kern van het gedachte van Montessori en dat is altijd ons uitgangspunt. Hierbij maken wij o.a. gebruik van de methode Da Vinci.
https://www.davinciacademie.nl/
Heterogene groepen.
De Montessori-afdeling telt in totaal zes groepen:
Twee onderbouw groepen: groep 1 en 2 - leeftijd 4-6 jaar
Twee middenbouw groepen: groep 3, 4 en 5 - leeftijd 6-9 jaar
Twee bovenbouw groepen: groep 6, 7 en 8 - leeftijd 9-12 jaar

Binnen elk klaslokaal zitten kinderen van verschillende leeftijden. Elk kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep. De gedachte hierachter van Montessori was dat ook in het dagelijks leven in gezin en omgeving kinderen te maken hebben met diverse leeftijden waarbij zij moeten leren omgaan met verschillen, elkaar helpen en respect hebben voor elkaars mogelijkheden en overtuigingen.

Om een indruk te krijgen van het montessorionderwijs in het algemeen, verwijzen wij u naar de volgende filmpjes die in het kort een beeld schetsen van waar het Montessori onderwijs voor staat.

Filmpje NMV

Montessori Madness  (engelstalig)


Wilt u meer weten over het onderwijs van Maria Montessori en de organisatie die zich hard maakt voor het montessori onderwijs in Nederland, kijk dan op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).
http://www.montessori.nl/

Powered by BasisOnline