Leerlingenzorg


(Speciale) Leerlingenzorg
De (speciale) leerlingenzorg is zo georganiseerd dat er binnen de ASVO optimaal gewerkt wordt aan Passend Onderwijs (PO). Soms is leren en ontwikkelen immers niet zo vanzelfsprekend als het lijkt; dan heeft een leerling (tijdelijk) extra begeleiding of ondersteuning nodig naast het basisaanbod. Daarvoor heeft de ASVO een team van specialisten in huis: het zorgteam, bestaande uit, een:
 • twee intern begeleiders (IB)
 • remedial teacher (RT)
 • taal- & dyslexiespecialist
 • orthopedagoog
 • pedagoog
Op afroep kunnen daarbij aanschuiven:
 • de Ouder-Kind-Adviseur (OKA)
 • de schoolarts en/of -verpleegkundige
 • Adviseur Passend Onderwijs (APO)
 • de leerplichtambtenaar
 • de wijkagent
 • een (externe) specialist gerelateerd aan een specifieke casus
 
De ASVO wil graag dat haar leerlingen een continue ontwikkelingsproces doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Het doel hierbij is dat iedere leerling wordt gestimuleerd om het niveau te bereiken dat in overeenstemming is met zijn of haar talenten. Om dit te bereiken wordt er in de groepen gedifferentieerd, zowel in het onderwijsaanbod als ook in de pedagogische benadering, door leerkrachten en het zorgteam.
 
Op de ASVO gaan we binnen de leerlingenzorg uit van de preventieve weg; hierbij streven we leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning en begeleiding te geven opdat problemen en leerachterstanden worden voorkomen. Hierdoor verwijst de ASVO nauwelijks extern, hoewel dit soms onvermijdelijk is.
 
 

 

Powered by BasisOnline