Overblijven

De Asvo werkt met een continurooster

Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. In de klas wordt gegeten o.l.v. de groepsleerkracht, daarnaast spelen de kinderen, onder toezicht een half uur buiten. De ASVO heeft voor dit buiten spelen speciale medewerkers in dienst.
De kinderen nemen zelf brood, fruit en drinken mee voor de lunch.
Wij vragen u vriendelijk om geen snoep en blikjes frisdrank mee te geven. 

Powered by BasisOnline