Overblijven

De Asvo werkt met een continurooster
Alle leerlingen van de ASVO blijven tussen de middag op school. In de klas wordt gegeten onder begeleiding van de groepsleerkracht. Voor of na de lunch spelen de kinderen onder toezicht van onze tussenschoolse opvang een half uur buiten. 

De kinderen nemen zelf brood, fruit en drinken mee voor de lunch.
Het is ons beleid om voor de lunch geen blikjes drinken of snoep te gebruiken.   

Powered by BasisOnline