Aanmelding leerlingen

Aanmelden kan vanaf 2 jaar.
Voor het aanmelden van leerlingen hanteert de Asvo een eigen toelatings beleid.

Aanmelding leerlingen
Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot de maand van de toewijzingsdatum.
De ASVO gebruikt een eigen aanmeldingsformulier. 
Download HIER het aanmeldingsformulier, vul dit in en stuur het formulier aan de ASVO o.v.v. aanmelding.

Eigen toelatingsbeleid
Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO artikel 40) is het toelatingsbeleid de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Algemeen bijzondere scholen hebben het recht om een eigen toelatingsbeleid te maken.

De ASVO volgt de procedure van de BOVO-scholen in Centrum en Zuid. Het volgt ook in grote lijnen de uitgangspunten van het Stedelijk Beleid.

Het begrip 'buurt' staat in ons toelatingsbeleid centraal. Daarom is de afstand van het officiële woonverblijf van het kind tot aan de ASVO doorslaggevend. Het gaat hierbij om de GBA-gegevens op het moment van toewijzing.

Daarnaast hanteert de school een noodzakelijke voorkeursinschrijving in verband met onze bijzondere situatie van twee afdelingen: een Montessori-afdeling en een Reguliere-afdeling.
De ASVO houdt de uitvoer van dit beleid in eigen hand, gaat uit van een evenwichtige instroom (gelijke verdeling jongens / meisjes; leeftijdsgroepen) en bepaalt drie keer per jaar de instroom. 

Informatie-ochtenden
U kunt informatie van de school, zoals een schoolgids, vinden op de site van de school.
De ASVO organiseert regelmatig informatieochtenden. U krijgt informatie over de werkwijze van de school en uitleg over de Reguliere-afdeling en Montessori-afdeling. Ook is er een rondleiding. Indien u interesse heeft en uw kind minimaal twee jaar is, kunt u zich (max. 2 pers.) opgeven door een mail te sturen naar administratie@asvo.nl.
Graag daarin vermelden: voorkeursochtend, naam en geboortedatum van uw kind, uw naam en woonadres.

  Informatie ochtenden schooljaar 2020-2021:

8 oktober 2020    9.30 uur - 11.00 uur 

14 januari 2021    9.30 uur - 11.00 uur

22 april 2021        9.30 uur - 11.00 uur

 

 

NB. Parents who would like to visit one of our information mornings, but who both don't speak Dutch,we recommend to take someone with them to translate. Our information mornings are held in the Dutch language.

Aanmeldingsprocedure

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, kan dat op de volgende manier:
U kunt via de internetsite van de Asvo (www.asvo.nl) het aanmeldingsformulier downloaden. U stuurt het ingevulde formulier naar school administratie@asvo.nl of per post of lever het in bij onze conciërge.

Het inleveren van een aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de vastgestelde criteria van de ASVO.
In het toelatingsbeleid onderscheiden we drie opeenvolgende activiteiten:
  • Aanmelden: een schriftelijk verzoek van de ouder(s) tot aanmelding.

  • Plaatsen: volgt op de aanmelding, de beschikbare plaatsen (volgens de vooraf vastgestelde criteria en werkwijze) worden toegewezen aan de aangemelde kinderen.

  • Inschrijven: na aanmelding en plaatsing volgt de inschrijving. De ouder maakt aan de ASVO kenbaar van de toegewezen plaats gebruik te willen maken.

De ASVO regelt de formele afronding van de inschrijving vanaf de dag waarop het kind 4 jaar wordt en/of op de school begint (conform artikel 7 WPO).

Zij-instroom
Indien uw kind afkomstig is van een andere school hanteren wij een z.g. zij-instroom beleid. Of wij uw kind kunnen plaatsen hangt af van het feit of er plaatsen beschikbaar zijn in de leeftijdscategorie van uw kind en het kind volgens het onderwijskundig rapport een goede aansluiting kan krijgen.
Voor meer informatie hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie van de school: administratie@asvo.nl


NB
Het toelatingsbeleid voldoet aan de wet- en regelgeving zoals verwoord in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Powered by BasisOnline