Ouderbijdrage

Waar is deze bijdrage voor?

De ouderbijdrage is een inkomensafhankelijke vrijwillige bijdrage van ouders gebruikt ter verbetering, uitbreiding en ondersteuning van het door de ASVO verzorgde onderwijs. Hiermee is de ASVO in staat  belangrijke, doelgerichte activiteiten of diensten in te kopen ten behoeve van de leerlingen en hun leerproces. Zoals:

- de kosten voor extra lesuren in de onderbouw;
- extra uren vakleerkrachten voor beeldende vorming, gymnastiek en muziek
- extra uren personeel zoals conciërges en extra administratieve hulp;
- het Kunst & Cultuurprogramma;
- ICT ondersteuning;
- en overige excursies. 

Na plaatsing van uw kind, schrijft u zich in voor het lidmaatschap van de vereniging. Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap wordt ingezet voor het ondersteuningsfonds.
Naast het eenmalige inschrijfgeld wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2020/2021 wordt momenteel opnieuw vastgesteld. Na vaststelling wordt dit op de website vermeld. 

Powered by BasisOnline