Ouderbijdrage

Waar is deze bijdrage voor?

De ouderbijdrage is een inkomensafhankelijke vrijwillige bijdrage van ouders gebruikt ter verbetering, uitbreiding en ondersteuning van het door de ASVO verzorgde onderwijs. Hiermee is de ASVO in staat  belangrijke, doelgerichte activiteiten of diensten in te kopen ten behoeve van de leerlingen en hun leerproces. Zoals:

- de kosten voor extra lesuren in de onderbouw;
- extra uren vakleerkrachten voor beeldende vorming, gymnastiek en muziek
- extra uren personeel zoals conciërges en extra administratieve hulp;
- het Kunst & Cultuurprogramma;
- ICT ondersteuning;
- en overige excursies. 

Na plaatsing van uw kind, schrijft u zich in voor het lidmaatschap van de vereniging. Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap wordt ingezet voor het ondersteuningsfonds.
Naast het eenmalige inschrijfgeld wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. U ontvangt daarvoor jaarlijks een nota. Mocht u over deze ouderbijdrage een vraag hebben dan kunt u contact opnemen de administratie via mail (administratie@asvo.nl) of bellen.

Ouders met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau, kunnen via het ASVO ondersteuningsfonds een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de ouderbijdrage. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

In de onderstaande tabel kunt u aflezen wat de ouderbijdrage in uw situatie is. 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
TREDEN Verzamelinkomen [1] 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen
1  € 0 -  € 20.000  € 276  € 524  € 771  € 1016
2  € 20.000 - € 40.000  € 455  € 884  € 1310  € 1739
3  meer dan € 40.000  € 636  € 1243  € 1850  € 2458
[1] Het gaat hier om het verzamelinkomen/toetsingsinkomen van beide partners. Als er (nog) geen aangifte is gedaan kan er uitgegaan worden van het laatst wel bekende jaar.

 

Powered by BasisOnline