Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage
De ASVO gaat al jaren bij de inning van de ouderbijdrage uit van het solidariteitsprincipe, waarbij de bijdrage afhankelijk wordt gesteld van het inkomen van de ouders. Dit bijdrage-principe maakt dat alle leerlingen van de extra faciliteiten kunnen profiteren. Een visie die wordt onderstreept door de ALV (Algemene Leden Vergadering, lees: de ouders). Tijdens deze vergadering, die jaarlijks plaatsvindt, wordt over de besteding verantwoording afgelegd. De ALV is het hoogste beslissingsorgaan van de school. 

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 225,- per leerling, per schooljaar. 
Dit bedrag is inclusief schoolreisjes en exclusief de tussen-schoolse opvang.

Waarom een ouderbijdrage?
De ASVO kent twee onderwijsconcepten, het reguliere- en het Montessorionderwijs. Om deze bijzonder situatie te kunnen bekostigen en  
daarbij extra materialen te kunnen (blijven) aanbieden, doen wij ouders een suggestie voor een extra vrijwillige donatie. De hoogte van de gesuggereerde donatie is afhankelijk van het inkomen van ouders en start bij € 50,- per kind voor inkomens vanaf modaal (€ 37.000,-). 
De besteding van de ouderbijdrage gaat ook naar bijzondere activiteiten, aangepaste schoolruimte, schoolreisjes, onze VTS-specialisatie en ons Kunst en Cultuur profiel.  
Wij zijn er als school trots op dat we e.e.a. kunnen organiseren voor alle leerlingen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een samenleving waarbij gelijkwaardigheid en kansengelijkheid een streven is. 

Op welke wijze wordt de ouderbijdrage geïnd?
Als ouder krijgt u na inschrijving jaarlijks een uitnodiging via Wiscollect, waarmee u door middel van Ideal de ouderbijdrage kunt overmaken naar de schoolvereniging.
 
Wanneer u niet kunt bijdragen:
Mocht het niet mogelijk de ouderbijdrage en/of de TSO-kosten te betalen, dan kunt u bij de gemeente de 'scholierenvergoeding' aanvragen. klik HIER voor meer informatie. De gemeente ondersteunt in de schoolkosten waaronder leerhulpmiddelen en eventuele andere bijdragen voor het onderwijs.

Wat gebeurt er als u de ouderbijdrage niet betaald?
Wij sluiten nooit leerlingen uit van schoolactiviteiten! Graag kijken we samen naar oplossingen.
 
Wat gebeurt er als er door school helemaal geen ouderbijdrage wordt ontvangen?
Wanneer ouders collectief zouden besluiten om geen ouderbijdrage (meer) te betalen, dan komt het schoolbeleid in het geding. De vereniging zal dan wellicht de extra voorzieningen moeten terugbrengen of stopzetten. Een ongewenste situatie. Het karakter van de school, waarvoor de ouder kiest, zou hierdoor veranderen.

Powered by BasisOnline