Ouderbijdrage

Waar is deze voor?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders aan de bijzondere doelstellingen en werkwijze van de Asvo. Om de bijzondere doelstellingen te kunnen verwezenlijken is, naast de financiering die de overheid verstrekt voor personeels- en exploitatiekosten, een extra bijdrage nodig. De Asvo vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten en diensten.


Alle genoemde ouderbijdragen zijn vrijwillige bijdragen waarvoor diensten worden aangeboden. Deze worden gebruikt om bepaalde activiteiten voor bijvoorbeeld uw leerling te kunnen bekostigen en het voor hem/haar mogelijk te maken om er aan deel te nemen. 
 
Na plaatsing van uw kind als leerling van de school schrijft u zich in voor het lidmaatschap van de vereniging. Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap wordt ingezet voor het ondersteuningsfonds. Naast het eenmalige inschrijfgeld wordt er jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. U ontvangt daarvoor jaarlijks een nota. Mocht u over deze ouderbijdrage een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie (administratie@asvo.nl).

Ouders met een inkomen op of rond bijstandsniveau kunnen via het ASVO ondersteuningsfonds tegemoetkoming aanvragen voor de kosten. Aanvraag formulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

Powered by BasisOnline