Klachtenregeling

 
Op de ASVO doen wij er alles aan om onze organisatie goed te laten verlopen. Wanneer u echter constateert dat iets niet goed is gegaan, beschikt de ASVO over een klachtencommissie. 

Bij een klacht gaan wij er van uit, dat u deze in eerste instantie bespreekt met de leerkracht van uw kind en eventueel daarna met de directie. Mochten de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Deze bestaat uit de leerkrachten Linda Wijnman (groep A) en Bart Ruiter (groep B). 

Soms kan het zijn dat u een situatie met een (externe) vertrouwenspersoon wil bespreken. Deze persoon heeft geen rol in de klachtencommissie. Haar taken richten zich primair op preventie, opvang en nazorg van de melder, op het signaleren en adviseren en op voorlichting en de-escalatie. 
De externe vertrouwenspersoon voor onze school die u kunt benaderen is Pepita David (p.david@planet.nl).  

Meer informatie vindt u in de bijlage hieronder en in onze schoolgids.

Powered by BasisOnline