Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om onze organisatie goed te laten verlopen. Wanneer u echter constateert dat iets niet goed gegaan is, beschikt de Asvo over een klachten commissie.
Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan gaan wij er van uit dat u deze in eerste instantie bespreekt met de leerkracht van uw kind en/of met de directie. Mochten de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u terecht bij de klachten commissie. Deze bestaat uit mevrouw L. Wijnman (groep A) en de heer B. Ruiter (groep B) en een externe vertrouwenspersoon.  

Meer informatie vindt u in de bijlage hieronder en in onze schoolgids.

Klachtenregeling

Powered by BasisOnline