Bestuur

Samenstelling bestuur
Heleen de Graaf - voorzitter
Ties van Rappard - penningmeester
Jan Kees Verhage - secretaris 
Sjoukje Alta- lid


Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de beslissingen die worden genomen. Het bestuur van de Asvo bestuurt op afstand. Zij bewaakt de bestuurlijke en financiële orde op de school en zij controleert en stimuleert de directie. De directie bestuurt de school. Zij raadpleegt bij haar besluiten de MR en bij belangrijke besluiten ook het bestuur. De Asvo is een vereniging op algemeen bijzondere grondslag, waarvan het bestuur bestaat uit ouders. De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Men kan een maal herkozen worden. Twee keer per jaar doet het bestuur verslag van haar activiteiten in de ALV.

Contact: bestuur@asvo.nl

Gewaarmerkte jaarrekening - 2017

Statuten ASVO

Statuten wijziging
 
De ASVO is eigenaar van het achter de school gelegen pakhuis “De Zon”. De school verhuurt deze ruimte aan een kinderdag verblijf en een huiswerkinstituut.
Het pand in een stichting is ondergebracht (Stichting Pakhuis De Zon). Het bestuur van de Vereniging is “qualitate qua” ook het bestuur van de stichting.
“een plek waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien”
Basisschool ASVO is het bruisende, educatieve hart van Amsterdam. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Powered by BasisOnline