Bestuur

Samenstelling bestuur
Iedere school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de beslissingen die worden genomen. Het bestuur van de Asvo wordt gevormd door de directeur - bestuurders.
Deze wordt hierbij ondersteund door een raad van toezicht (RvT), welke deels gevormd wordt door ouders van de school en deels door leden van buiten de organisatie, welke worden geworven en benoemd op hun expertise. De Asvo is een vereniging op algemeen bijzondere grondslag. Alle ouders zijn lid van de vereniging en vormen daarmee ook de algemene leden vergadering (ALV).
Aan de ALV wordt door bestuur en RvT twee maal per jaar verantwoording afgelegd.

Contact: bestuur@asvo.nl

ASVO jaarverslag - 2019

Statuten ASVO

Statuten wijziging
 
De ASVO is eigenaar van het achter de school gelegen pakhuis "De Zon". De school verhuurt deze ruimte aan een kinderdag verblijf en een huiswerkinstituut.
Het pand in een stichting is ondergebracht (Stichting Pakhuis De Zon). Het bestuur van de Vereniging is "qualitate qua" ook het bestuur van de stichting.

Powered by BasisOnline