Interne begeleiding

Interne Begeleiding (IB)
 
De intern begeleider is een persoon die naast en met de leerkracht werkt aan passend onderwijs binnen de groep. Samen met de leerkracht wordt gekeken naar zo optimaal mogelijke passende begeleiding in de groep voor een specifieke leerling of een subgroep.
Meestal is deze leerling of zijn deze leerlingen reeds besproken in het zorgteam en is de inzet van de intern begeleider daar een gevolg op.
 
De intern begeleider is een 'extra paar ogen' in de klas en vervult de rol van critical friend bij een leerkracht. Tevens kan de intern begeleider ook een coachende rol vervullen bij de leerkracht, deze persoon werkt in principe niet met leerlingen en heeft zuiver een begeleidende rol naar de leerkrachten toe.
 
De intern begeleider is niet groepsgebonden en werkt samen met de zorgcoördinator en de leerkracht aan het optimaliseren van Passend Onderwijs.
 

Powered by BasisOnline