Remedial teaching & (ortho)pedagogische ondersteuning

Remedial teaching en (ortho)pedagogische ondersteuning
 
Als leren en ontwikkelen even niet vanzelf gaan heeft een leerling soms tijdelijk extra begeleiding of ondersteuning nodig naast het basisaanbod. De ASVO heeft mogelijkheden op het gebied van:
 
  • remedial teaching
  • pedagogische ondersteuning
  • orthopedagogische ondersteuning
  • in specifieke gevallen; ambulante begeleiding
 
Voordracht op een of meerdere gebieden vindt plaats door de leerkracht bij de zorgcoördinator in de groepsbesprekingen. De voordracht zal besproken worden in het zorgteam waar gekeken wordt naar de meest passende inzet of traject.
 
Dergelijke inzet of traject, 1x per week, is altijd kortdurend (8 à 10 weken, maximaal twee periodes) en heeft betrekking op een klein, overzichtelijk probleem, dat naar verwachting door kortdurende inzet van extra ondersteuning opgelost zal zijn of in ieder geval een degelijk fundament is gelegd waardoor de leerkracht weer verder kan in de groep en de leerling (weer) bij het aanbod in de klas kan aansluiten.
Streven is de ondersteuning in de eigen groep aan te bieden: soms is dat niet altijd mogelijk en gebeurd dit buiten de klas, bij voorkeur in de directe nabijheid.
Begeleiding kan specifiek individueel plaatsvinden of in een groepje van maximaal 5 leerlingen indien de gesignaleerde problematiek overeenkomt of nauw verwant is.
 
De pedagoog, orthopedagoog en de remedial teacher hebben zitting in het zorgteam op de ASVO.

De pedagoge op de ASVO is Rosa Koelemeijer, de Remedial Teacher is Judith de Haan. 
De orthopedagogen zijn Sabrina Hilgeman en Evelien Brouwer van het 
ABC
Zij zijn wisselend op school aanwezig.
 

Powered by BasisOnline