Meerkunners

Meerkunners
De ASVO wil een school zijn waar de leerlingen talenten kunnen ontwikkelen die bij de eigen interessegebieden en vaardigheden liggen in de breedste zin van de mogelijkheden.
Dit houdt in dat niet alleen gediagnosticeerde meer- en/of hoogbegaafde kinderen zullen profiteren van (extra) lessen en onderwijs, maar dat het aanbod voor meer kinderen toegankelijk is. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, is dat de ASVO haar leerlingen een zo passend mogelijke leeromgeving wil bieden en er ingespeeld kan worden op individuele behoeftes van leerlingen.
 
Om dit te bewerkstelligen wordt het leren voor leerlingen aantrekkelijker gemaakt. Dit door versneld te kunnen werken en daardoor meer tijd overhouden voor verrijkings- en verdiepingstaken. Begeleiding vindt plaats in de groep zelf en niet in een aparte 'klas'. Daarbij is belangrijk om naast het dagelijkse onderwijsaanbod in de klas middelen in te zetten waardoor onderwijs op maat kan worden geboden. Dit kan door te verrijken, verbreden en 'compacten'.
 
Naast het aanbod in de klas is er op de ASVO de mogelijkheid om deel te nemen aan "EXPO+".
Deze groep is alleen bestemd voor die leerlingen die zichtbaar een flink ontwikkelingsvoorsprong hebben. Maar ook waarbij het basisaanbod en reeds ingezet onderwijs op maat binnen de eigen jaargroep, niet voldoende is om binnen de eigen kennis en uitdaging van ontwikkelings- en onderwijsbehoeften tegemoet te komen.
Een voordracht bij de zorgcoördinator door de leerkracht, voor deze groep, vindt plaats als er naast de interventies in de klas nog meer nodig is om in de onderwijsbehoeften te voorzien. 
 
Bij EXPO+ zal naast uitdagende opdrachten en werkvormen gewerkt worden aan het 'leren-leren', samenwerken, projectmatig werken, het uitvoeren van experimenten, presenteren en het leren, verdieping in o.a. historie en techniek, filosofie en/of het leren van een vreemde taal. De leerlingen kiezen de eigen leerdoelen en bespreken dit met de begeleider en werken aan de opdrachten in de eigen groep waardoor ook de groepsleerkracht betrokken is.
De leerlingen zijn dus eigenaar van het eigen leerproces en er wordt een grote dosis zelfstandigheid verwacht. Het einde van een proces wordt afgesloten met een presentatie voor de eigen klas en eventueel ook ouders. De leerlingen evalueren hun eigen proces.
EXPO+ vindt 1x per week plaats.
 
De begeleider EXPO+ is Caroline van Houten. Zij is naast groepsleerkracht Montessori 1 dag werkzaam voor EXPO+. Voor EXPO+ is zij werkzaam in het studielokaal, 2e verdieping.
 

Powered by BasisOnline