Schoolarts en -verpleegkundige

Schoolarts en -verpleegkundige
 
Met regelmaat bezoekt de schoolarts en/of de schoolverpleegkundige de ASVO.
U zult hen vooral tegenkomen als uw kind 5 of 10 jaar wordt: dan vinden de reguliere onderzoeken plaats. De schoolarts- & verpleegkundige zijn, net als de ouder-kind-adviseur (OKA) onderdeel van het ouder-kind-team.
 
Ouders krijgen automatisch bericht als er een onderzoek gepland staat. Het is fijn als ouders bij het bezoek aanwezig zijn, zeker als het de 5-jarigen betreft.
De onderzoeken worden voor een deel nabesproken met de zorgcoördinator van de ASVO: maar alleen als dit ook een relatie heeft met schoolse zaken. Medische gegevens worden niet uitgewisseld. Indien van toepassing zal de zorgcoördinator nader toelichten en/of informatie delen met de groepsleerkracht als dit in het belang van de begeleiding is van de leerling op school.
 
Tijdens een oudergesprek kan door de leerkracht ook verwezen worden naar de schoolarts. Dit kan als er zaken spelen op het gebied van of vragen met betrekking tot gehoor of zicht, spraak/taalproblematiek, lichamelijke klachten, motorische ontwikkeling enz. Meestal is dit al besproken met de zorgcoördinator. Tijdens de verwijzing wordt een verwijsbrief ingevuld, deze wordt ingeleverd bij de zorgcoördinator, wie samen met de schoolarts de verwijzing bespreekt.
De schoolarts zal daarna ouders en leerling uitnodigen voor een consult. De zorgcoördinator krijgt een beperkte terugkoppeling van het consult indien van belang voor het onderwijs op school.
 
Op afroep nemen de schoolarts en/of schoolverpleegkundige deel aan het zorgteam.
 
Kijk ook op oktamsterdam.nl
 

Powered by BasisOnline