Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het SOP (schoolondersteuningsprofiel) heeft de ASVO beschreven wat de school aan leerlingbegeleiding kan bieden en ook wat daarbinnen de beperkingen en ambities zijn en hoe de extra begeleiding op de ASVO geregeld is.

Het bestuur van de school stelt ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.
 
Klik voor het hier voor de laatste versie van het SOP van de ASVO. 

Powered by BasisOnline