Intern Begeleiders

Intern Begeleiders

De intern begeleider is een persoon die naast en met de leerkracht werkt aan passend onderwijs binnen de groep. Samen met de leerkracht wordt gekeken naar zo optimaal mogelijke passende begeleiding in de groep voor een specifieke leerling of een subgroep. De Intern Begeleider bespreekt met de leerkrachten van tijd tot tijd alle leerlingen (groepsbespreking). Hierdoor is er zicht op wat leerlingen nodig hebben en waar zij staan. 

De intern begeleider is een 'extra paar ogen' in de klas en vervult de rol van critical friend bij een leerkracht. Tevens kan de intern begeleider ook een coachende rol vervullen bij de leerkracht, deze persoon werkt in principe niet met leerlingen en heeft zuiver een begeleidende rol naar de leerkrachten toe.

De IB-ers geven leiding aan een zorgteam waarin verschillende personen met 
 
De ASVO heeft mogelijkheden en kennis op het gebied van:
  • reken- lees en spellingsproblematiek
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • vragen op het gebied van intelligentie
  • emotionele problematiek
  • sociale problematiek
  • auditieve problematiek
  • visuele problematiek
  • vragen op het gebied binnen van AD(H)D, ASS en/of  hechtingsproblematiek
 
Het zorgteam komt eens in de zes weken bijeen om leerlingen binnen de speciale leerlingenzorg te bespreken en de voortgang te monitoren.
 
De Intern Begeleiders van de school zijn Suzanne Oedzes en Brigitte Lorist. Zij zijn via de mail bereikbaar op ib@asvo.nl
U kunt hen vinden op de 1e verdieping, achter de conciërge. 

Powered by BasisOnline