Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie
De zorgcoördinator bespreekt met de leerkrachten van tijd tot tijd alle leerlingen (groepsbespreking). Hierdoor is er zicht op wat leerlingen nodig hebben en waar zij staan. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanmelden van een leerling bij het zorgteam. Dit kan alleen als de eerste fases van begeleiding en het geven van ondersteuning door de leerkracht in de klas zijn doorlopen.
De leerling zal daarna besproken worden in het zorgteam, waar bekeken wordt welke weg er bewandeld zal worden en welke persoon van het zorgteam de casus het meest passend kan begeleiden in samenwerking met de leerkracht zal oppakken om zo een 'passend onderwijsarrangement' initiëren. De zorgcoördinator is hierbij de initiator en behoud de 'helikopterview' en zal hierbij ouders in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrekken.
 
De ASVO heeft mogelijkheden en kennis op het gebied van:
  • reken- lees en spellingsproblematiek
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • vragen op het gebied van intelligentie
  • emotionele problematiek
  • sociale problematiek
  • auditieve problematiek
  • visuele problematiek
  • vragen op het gebied binnen van AD(H)D, ASS en/of  hechtingsproblematiek
 
Het zorgteam komt eens in de zes weken bijeen om leerlingen binnen de speciale leerlingenzorg te bespreken en de voortgang te monitoren.
 
De zorgcoördinator van de school is Eric Lieverst via de mail bereikbaar via e.lieverst@asvo.nl.
U kunt hem vinden op de 3e verdieping, in de orthotheek.

Powered by BasisOnline