Kunst & Cultuur

De ASVO is een Kunst- & Cultuurschool. Dit houdt in dat de school relatief veel aandacht besteed aan lessen in Kunst & Cultuur en daar gericht onderwijs en projecten op inzet. Met regelmaat worden musea of tentoonstellingen bezocht. Art-Zuid wordt door de groep 5 en hoger bezocht en besproken. 

Op de reguliere afdeling gebeurt dit door het werken met thema's.
De montessoriafdeling werkt eveneens thematisch met de methode Da Vinci, welke geheel binnen het gedachtegoed past van het kosmisch onderwijs zoals Maria Montessori deze bedacht heeft. 

Daarnaast werkt de school met overkoepelende thema's en projecten, die ook afdeling overstijgend zijn. 
In de komende jaren staat binnen de hele school het thema 'Voedsel' centraal. De ASVO zal binnen de reguliere lessen en de methodes de nadruk op dit onderwerp leggen en dit onderwerp vanuit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken belichten. In de komende jaren zal dit onderwerp steeds meer worden uitgelicht en worden gepresenteerd in de klassen en naar ouders. 

Op de ASVO worden wekelijks lessen Beeldende Vorming (BEVO) gegeven door een vakdocent. Daarin is naast de gerichte lessen, wekelijks ruimte voor individuele ontplooiing en creatie in de inloopuren.
Tevens wordt er tweewekelijks muziekles gegeven door een vakdocent.

 

Powered by BasisOnline