Logopedie

Logopedie is gericht op alle aspecten van verbale communicatie. Communicatie is een belangrijk middel om met elkaar om te gaan, contact te maken en ook te houden met je omgeving. Toch kan er soms een communicatieprobleem ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het complexe proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken.

Logopedie wordt aangeraden als er problemen zijn op het gebied van adem, stem, spraak, taal, mondgedrag en gehoor. Ook kunnen er relaties zijn met taalstoornissen en/of bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Naast individuele behandeling biedt logopedie ook advies, voorlichting en begeleiding aan ouders/verzorgers met praktische handvatten voor thuis en op school. 

De ASVO werkt voor de logopedie samen met Dita Verbeek. Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen leerlingen vaak na een verwijzing via de zorgcoördinator en een kort traject of testperiode doorstromen naar een intern traject bij de taalspecialist indien daar noodzaak voor is. De zorg en begeleiding blijft dan binnen school. Leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond kunnen ook worden verwezen naar de logopedist om een goed inschatting te maken van de taalontwikkeling en de mogelijkheden voor het leren van het Nederlands. Hierdoor heeft de leerkracht meer handvatten om gerichter aanbod te organiseren en op maat te werken met deze leerlingen. 

Logopedie is altijd maatwerk en wordt veelal vergoed door de zorgverzekering. Dit wordt persoonlijk besproken bij de intake. 

De intake en behandeling vinden niet plaats op school, maar in de praktijk van Dita Verbeek aan de Keizersgracht. 

De logopedist heeft zitting in het zorgteam van de ASVO. 

 

Powered by BasisOnline