Aanmelden zij-instroom leerlingen

Een zij-instromer is een kind, ouder dan 4 jaar, dat momenteel op een andere school in Nederland of in het buitenland onderwijs volgt en die u graag geplaatst wilt hebben op de ASVO.
U meldt uw kind(eren) aan door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Aanmelden is pas mogelijk als het leerlingaantal van de beoogde groep nog ruimte biedt. Daarnaast wordt onderzocht of uw kind naar onze mening ook binnen die groep past. Hiervoor zullen we eerst een gesprek met u aangaan in geval er een plaats beschikbaar is voor uw kind(eren) en ook informatie vragen bij de huidige school van uw kind(eren).

Powered by BasisOnline