Uw kind aanmelden op de ASVO

Deze pagina bevat informatie over het aanmelden van kinderen jonger dan 4 jaar

Aanmelden kan direct via deze link (KLIK HIER) voor kinderen vanaf 0 jaar tot de maand van de toewijzingsdatum. Vul het formulier digitaal in. Voor het aanmelden van leerlingen hanteert de ASVO een eigen toelatingsbeleid (zie hieronder).

Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan gaat het om zij-instroom. Aanmelding gaat dan via zij-instroom.

Het volgende schema is van toepassing voor de aanmelding- en beslissingsdata. 

 
  Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven  Start vierjarigen
& intakegesprek 
3. 1 mei t/m 31 augustus 2018 t/m do. 15 oktober 2021 do. 28 oktober 2021 29 oktober t/m 5 november vanaf mei 2022
1. 1 september t/m 31 december 2018 t/m do. 3 februari 2022 do. 10 februari 2022 11 februari t/m 9 maart 2022 Vanaf sept. 2022
2. 1 januari t/m 30 april 2019 t/m do. 12 mei 2022 do. 19 mei 2022 20 mei t/m 8 juni 2022 Vanaf 1 jan. 2023
3. 1 mei t/m 31 augustus 2019   t/m do. 6 oktober 2022 do. 13 oktober 2022 14 oktober t/m 9 november 2022 Vanaf 1 mei 2023

Eigen toelatingsbeleid
De ASVO volgt de procedure van de BOVO-scholen in Amsterdam Centrum en Zuid. Het volgt ook in grote lijnen de uitgangspunten van het Stedelijk Beleid.

Het begrip 'buurt' staat in ons toelatingsbeleid centraal. Daarom is de afstand van het officiële woonverblijf van het kind tot aan de ASVO doorslaggevend. Het gaat hierbij om de GBA-gegevens op het moment van toewijzing.

Daarnaast hanteert de school een noodzakelijke voorkeursinschrijving in verband met onze bijzondere situatie van twee afdelingen: een Montessori-afdeling en een Reguliere-afdeling.
De ASVO houdt de uitvoer van dit beleid in eigen hand, gaat uit van een evenwichtige instroom (gelijke verdeling jongens / meisjes; leeftijdsgroepen) en bepaalt drie keer per jaar de instroom. 

Informatiebijeenkomsten
Voor informatie over onze informatiebijeenkomsten klikt u hier

Aanmeldingsprocedure formulier
Het inleveren van een aanmeldingsformulier betekent nog niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de vastgestelde criteria van de ASVO.
In het toelatingsbeleid onderscheiden we drie opeenvolgende activiteiten:
  • Aanmelden: een schriftelijk verzoek van de ouder(s) tot aanmelding.

  • Plaatsen: volgt op de aanmelding, de beschikbare plaatsen (volgens de vooraf vastgestelde criteria en werkwijze) worden toegewezen aan de aangemelde kinderen.

  • Inschrijven: na aanmelding en plaatsing volgt de inschrijving. De ouder maakt aan de ASVO kenbaar van de toegewezen plaats gebruik te willen maken.

De ASVO regelt de formele afronding van de inschrijving vanaf de dag waarop het kind 4 jaar wordt en/of op de school begint (conform artikel 7 WPO).
 

Powered by BasisOnline