VTS-school

De ASVO is als eerste school in Nederland VTS-gecertificeerd!

Wat is VTS?
VTS, Visual Thinking Strategies, is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies.

Wat levert het op? 
De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. VTS biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Leerlingen maken een persoonlijke verbinding met de kunstwerken.
Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens deze methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en taalvaardigheid.
 
VTS op de ASVO
Op de ASVO maken al onze leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kennis met deze methode, vanuit de overtuiging dat deze een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers.
VTS is structureel opgenomen in ons lesprogramma. Leerkrachten faciliteren het VTS gesprek volgens een vast patroon. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!
uniek in Nederland is dat zowel onze leerkrachten als ook onze onderwijsassistenten zijn gediplomeerd in VTS.

Meer informatie over VTS vindt u op  https://www.vtsnederland.org/

Powered by BasisOnline