Tussenschoolse opvang

Voor de TSO is de ASVO een samenwerking aangegaan met Woest-Zuid.
Zij verzorgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de opvang tussen de middagdoor het aanbod van diverse sport en spelactiviteiten op het plein. Daarmee is ons schoolplein een speelplaats geworden en vindt er op positieve wijze interactie plaats tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de begeleiders. 

De kosten voor de TSO rekenen wij door aan de ouders omdat wij hier vanuit de overheid geen financiële middelen voor ontvangen.

De kosten voor de TSO bedragen jaarlijks € 160,- per leerling. 

Meer informatie over Woest Zuid? www.woestzuid.nl 

 

Powered by BasisOnline