De Montessori afdeling

De leidraad voor de montessoriafdeling is het gedachtegoed van de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952). Voor ons staat voorop dat elk kind kan en mag zijn wie het is en zich vanuit eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Uitgebreide informatie vindt u in het Schoolplan Montessori.
“Help mij het zelf te doen” geeft de kern van ons onderwijs aan.

We hebben een krachtige en bevlogen team allemaal gediplomeerd Montessorileerkracht.

We hebben in totaal 6 heterogene groepen:

  • Twee onderbouw groepen: groep 1 en 2 – leeftijd 4-6 jaar
  • Twee middenbouw groepen: groep 3, 4 en 5 – leeftijd 6-9 jaar
  • Twee bovenbouw groepen: groep 6, 7 en 8 – leeftijd 9-12 jaar

Belangrijke pijlers zijn de voorbereide omgeving, zelfstandigheid, vrije werkkeuze en materialen.

Voorbereide omgeving

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag ontdekken vanuit een intrinsieke motivatie. Belangrijk is om deze op een betekenisvolle en stimulerende manier te voeden en te onderhouden. De inrichting van de leef- werkomgeving in de klas en school speelt hierbij een essentiële rol. Wij spreken van een voorbereide omgeving die wij zodanig inrichten, dat het kind uitgenodigd wordt om te gaan onderzoeken en begrijpen. Dit staat in het teken van:

“Help mij het zelf te doen, door zelf te doen, zelf te ontdekken en zelf te ervaren”

Zelfstandigheid

Het kind kan in vrijheid zelf mede bepalen wat het wil leren. Naar aanleg en tempo en moet het daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, onder begeleiding van de leerkracht.

Vrijheid in gebondenheid, leren kiezen, plannen, doelen stellen, keuze van leermiddelen, zelfstandig verwerken en reflectie- en leergesprekken zijn mogelijkheden en middelen die de leerkrachten inzetten om kinderen te stimuleren het niveau te bereiken wat voor hem of haar haalbaar is.

Vrije werkkeuze

De kinderen kiezen dagelijks hun eigen werk. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met een werkje bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal speelt daarin een belangrijke rol. De leerkracht zal daar waar nodig het kind stimuleren, motiveren en sturen bij het maken van een keuze, vanuit het principe: vrijheid in gebondenheid.

Zo is het kind mede-eigenaar van het eigen onderwijsproces, maar wordt de leerroute samen met de leerkracht bepaalt.

Materiaal en methodes

In het Montessorionderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen een belangrijke plaats in. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Werken met hoofd, hart en handen. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leerkracht hun fouten zelf kunnen ontdekken en corrigeren. Fouten maken mag!

http://www.montessoriwerkjes.nl

Naast het traditionele montessorimateriaal werken we met methodes en de inzet van digitale middelen.

Kosmisch onderwijs

Binnen het Montessorionderwijs is kosmische opvoeding en – onderwijs een belangrijke pijler. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid (burgerschap) zijn hierin ondergebracht en worden aangeboden in samenhang vanuit een totaalbeeld.

Op de ASVO maken hiervoor gebruik van de methode Da Vinci.

Sociale ontwikkeling

Binnen elk klaslokaal zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo leren ze al vroeg dat we allemaal anders zijn en dat je elkaar kunt helpen en van elkaar kunt leren. Samen delen, samen werken en zorg dragen voor elkaar, de klas en omgeving. Elk kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep. De gedachte hierachter van Montessori was dat ook in het dagelijks leven in gezin en omgeving, kinderen te maken hebben met diverse leeftijden waarbij zij moeten leren omgaan met verschillen, elkaar helpen en respect hebben voor elkaars mogelijkheden en overtuigingen. De leerkracht heeft hierbij een voorbeeldrol en helpt de kinderen wanneer zij hulpvragen hebben op sociaal gebied.

Meer Montessori

Wilt u meer weten over het onderwijs van Maria Montessori en de organisatie die zich hard maakt voor het montessorionderwijs in Nederland, kijk dan op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). 

Daarnaast kunt via onderstaande links nog meer informatie ontvangen over het Montessorionderwijs.

NMV

Montessori Madness