Organisatie

De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs (ASVO) is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag.

De ASVO heeft een montessori- en een reguliere afdeling. Mede door deze twee stromingen binnen één gebouw kent de school een eigen uniek karakter. Montessori werkt met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en regulier met een jaarklassensysteem.

Ouders worden automatische lid van de vereniging, zodra hun kind staat ingeschreven.

De school heeft zes groepen op de montessori afdeling, namelijk twee onderbouw groepen, twee middenbouw- en twee bovenbouw groepen. De reguliere afdeling heeft acht groepen. Twee onderbouw groepen en zes homogene groepen 3 tot en met 8.

De directeur-bestuurder geeft samen met twee onderwijskundig leiders dagelijks leiding aan de school. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, welke bestaat uit drie interne leden (ouders) en twee externe leden. Daarnaast neemt de directeur-bestuurder de MR (bestaande uit ouders en leerkrachten) mee in het uit te voeren beleid.