Bestuur en toezicht

Iedere school heeft een schoolbestuur dat eindverantwoordelijk is voor het gevoerde beleid en de beslissingen die worden genomen. Het bestuur van de ASVO wordt gevormd door de directeur-bestuurder.
De raad van toezicht (RvT) is de toezichthouder op de ASVO welke deels gevormd wordt door ouders van de school en deels door leden van buiten de organisatie, die worden geworven en benoemd op hun expertise.  


Het bestuur is bereikbaar via e-mail (bestuur@asvo.nl)


ASVO jaarverslag en jaarrekening- 2020
ASVO statuten versie 2022-03
ASVO statuten versie 2018-12
ASVO statuten versie 2012-03