Ouders

Ouders zijn een belangrijk deel van onze vereniging. Bij het inschrijven van een kind worden ouders automatische lid van de vereniging ASVO. Eén keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven door de directeur-bestuurder, waarbij zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht (RvT) keurt dan ook de jaarcijfers goed.

Daarnaast zijn ouders op andere terreinen actief binnen de school. Dit kan bijvoorbeeld door hulp te bieden in de bibliotheek, helpen bij lezen, klassenouder, uitjes buiten de school, het luizen pluizen en nog veel meer.

Een formele rol kunnen ouders spelen als lid van de Medezeggenschap Raad (MR) of Raad van Toezicht (RvT).

Communicatie tussen school en ouders vindt voor een groot deel plaats via Parro. Deze tool (app of website) is privacy-vriendelijk (AVG proof) en door ouders te gebruiken, nadat zij van de school een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen. Voor communicatie met de leerkracht, voor nieuwsberichten of foto’s van de school, voor de agenda met daarin de vakantiedagen: alles staat in Parro.

Op deze pagina is veel informatie te vinden voor ouders van onze school.