Aanmelden

De ASVO is een algemeen bijzondere school in Amsterdam Centrum en profileert zich als een ‘buurtschool’.

De ASVO heeft een consistent kwaliteitsniveau, werkt systematisch aan de uitvoer van een samenhangend kwaliteitsbeleid en heeft een passend niveau van uitstroom in relatie tot haar populatie. Mede daarom willen ouder(s)/verzorger(s) graag dat hun kinderen de ASVO bezoeken.

Het aantal aanmeldingen kan de plaatsingsmogelijkheid vaak overschrijden. Daarom wordt door middel van objectieve gegevens bepaald wie er geplaatst wordt. Het belangrijkste kenmerk van het toelatingsbeleid van de ASVO is de hemelsbrede afstand van het woonadres tot de school. Dit beleid garandeert rechtsgelijkheid, eenvoud en transparantie.

Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO artikel 40) is het toelatingsbeleid de verantwoordelijkheid van de overkoepelende schoolbesturen. Een bijzondere school, zoals de ASVO, heeft het recht om een eigen toelatingsbeleid te maken, mede vanuit haar autonome positie, met een eigen bestuur.

De ASVO volgt hiermee in grote lijnen de uitgangspunten van het Stedelijk Beleid van Amsterdam. Het begrip ‘buurt’ staat in dit toelatingsbeleid centraal. De directe woonomgeving bij de school heeft daarbij voorrang.
De ASVO houdt de uitvoer van dit beleid in eigen hand, gaat uit van een evenwichtige instroom en bepaalt deze instroom drie keer per jaar. Daarnaast hanteert de school een noodzakelijke voorkeursinschrijving in verband met de bijzondere situatie van twee afdelingen (Montessori en Regulier).

Meer informatie over en formulieren die nodig zijn voor aanmelding vindt u op de pagina Nieuwe kinderen 0 tot 4.