Aanmelden kinderen van 0 tot 4 jaar

Aanmelden kan direct via het formulier in deze link voor kinderen vanaf 0 jaar tot de maand van de toewijzingsdatum. Vul het formulier digitaal in.

Het volgende schema is van toepassing voor de aanmelding- en beslissingsdata.

Geboren tussenSluitingsdata aanmeldingPlaatsingsdata, gevolgd
door bericht aan ouders
1 mei t/m 31 augustus 20196 oktober 202213 oktober 2022
1 september t/m 31 december 20199 februari 202316 februari 2023
1 januari t/m 30 april 2020 4 mei 202311 mei 2023
1 mei t/m 31 augustus 20205 oktober 202312 oktober 2023

Aanmeldingsprocedure

Het invullen van een aanmeldingsformulier betekent nog niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de vastgestelde criteria van de ASVO.

De toelatingsprocedure bestaat uit drie stappen:

  • Aanmelden: een schriftelijk verzoek van de ouder(s) tot aanmelding.
  • Plaatsen: de beschikbare plaatsen (volgens de criteria en werkwijze) worden toegewezen aan de aangemelde kinderen.
  • Inschrijven: de ouder maakt aan de ASVO kenbaar van de toegewezen plaats gebruik te willen maken.

De ASVO regelt de formele afronding van de inschrijving vanaf de dag waarop het kind 4 jaar wordt en/of op de school begint (conform artikel 7 WPO).

Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan gaat het om zij-instroom. Gebruik dan deze link

Wachtlijst
Indien uw kind in de procedure niet geplaatst kan worden, dan kunt u er voor kiezen om uw kind op de wachtlijst te plaatsen. Een aantal keren per jaar informeert de ASVO u over eventueel nieuwe plaatsingen.