Zij-instroom

Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan gaat het bij aanmelding om zij-instroom. Plaatsen is pas mogelijk als het leerlingaantal van de beoogde groep nog ruimte biedt. Daarnaast wordt onderzocht of uw kind naar onze mening ook binnen die groep past. Hiervoor zullen we eerst een gesprek met u als ouder, het kind en de huidige school aangaan in geval er een plaats beschikbaar is voor uw kind. 

U kunt uw kind(eren) als zij-instromer aanmelden door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Daarnaast vragen wij informatie op bij de huidige school van uw kind(eren).

Indien uw kind op dit moment niet geplaatst kan worden als zij-instromer, dan kunt u er voor kiezen om uw kind op de wachtlijst te plaatsen. Een aantal keren per jaar informeert de ASVO u over eventueel nieuwe plaatsingen.